2017-04-28 Projektas sėkmingai įgyvendintas

 

Projekto pabaiga

 

2017 m. balandžio 28 d. UAB „Galvės investicija“ baigė įgyvendinti projektą „Abromiškių dvaro rūmų medinės dalies restauravimas“. Projekto metu buvo baigti dvaro rūmų medinės dalies tvarkybos darbai ir įrengti dvaro rūmų medinės dalies vidaus ir laiko inžineriniai tinklai. Bendra projekto vertė: 822083 Eur. Projektas buvo iš dalies finansuotas 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo paramos lėšomis pagal programą „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas“.

Projektas buvo įgyvendintas su partneriais iš Norvegijos – Norvegijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros universitetinės kolegija. Partnerių patirtis vietos bendruomenių įgalinime išsaugoti, pritaikyti ir aktualizuoti paveldo objektus svariai prisidėjo prie projekto vizijos išgryninimo ir Abromiškių bendruomenės įtraukimo įgyvendinant projektą ir planuojant Abromiškių dvaro sodybos įveiklinimą.

Abromiškių dvaro rūmų pokyčiai 2015 – 2017 m. ir atlikti projekto darbai užfiksuoti time-lapse filme:

 

___________________________________________________________________________________________

The end of the project

JSC „Galvės investicija“ has completed the project „Reconstruction of the wooden part of Abromiškės manor house“ on 28th of April, 2017. All restauration works of wooden part of the manor were completed and all indoor and outdoor engineering systems were installed during the project.

The total budget of the project is 822 083 Eur. The project was partially funded with the grant from 2009-2014 Euuropean Economic Area Financial Mechanism under the programme „Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage“.

 

The project was implemented with partners from Norway – Norwegian University College  for Agriculture and Rural Development. Project partner‘s experience in empowerment of local communities to preserve, adapt and actualize heritage made a significant contribution to the project vision and involvement of Abromiškės local community in the planning and implementation of the project.

 

The changes in Abromiškės Manor and works during the project are captured in time-lapse movie:


%d bloggers like this: