2016-05-16 Įvykdyta apie 70 proc. projekte numatytų tvarkybos darbų.

2016-05-16 Įvykdyta apie 70 proc. projekte numatytų tvarkybos darbų.

 

 

Informacija apie projekto metu vykdomus darbus

 

Džiaugiamės, kad iki balandžio pabaigos įvykdyta apie 70 proc. projekte numatytų Abromiškių dvaro medinės dalies tvarkybos darbų: pilnai pabaigti   pamato ir cokolio mūro bei tinko restauravimo darbų, rąstų sienų, medžio apdailos restauravimo darbai, medinių paviršių dažymo darbai, portiko, stoglangių, stogo dangos įrengimo, rūsio tvarkybos darbai. Planuojama, kad iki lapkričio 30 d. bus baigti ir šiuo metu sustabdyti durų ir langų tvarkybos darbai bei perdangų restauravimo darbai.

Dalinamės vykdomų darbų nuotraukomis:

__________________________________ 

Information about ongoing restoration works

 

We are happy that by the end of April almost 70 percent of projected reconstruction works of Abromiškės manor wooden part are completed. Restoration of foundation and plinth masonry, log walls and wood trim, painting of wooden surfaces, restoration of portico, wooden roof contructions and chimneys, installation of roof and works in the basement are finished. We plan to end all restauration works, including installation of doors and windows and ceiling restoration works, by the end of November

Here are some picture depicting ongoing reconstruction works:

 


%d bloggers like this: