Projektas „Abromiškių dvaro sodybos rūmų pritaikymas visuomenės reikmėms“

2018 m. balandžio mėn. UAB „Galvės investicija“ pradėjo įgyvendinti iš ES struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-01-0011 „Abromiškių dvaro sodybos rūmų
pritaikymas visuomenės reikmėms“.

Projekto tikslas – išsaugoti ir atskleisti Abromiškių dvaro rūmų vertingąsias savybes, siekiant
pritaikyti objektą visuomenės poreikiams. Projekto metu bus vykdomi Abromiškių dvaro sodybos
rūmų mūrinių fligelių tvarkybos darbai, tokiu būdu pabaigiant pirmąjį viso komplekso rekonstrukcijos
etapą ir pritaikant rūmus komercinei ir kultūrinei veiklai. Projektas bus įgyvendinamas 2018 – 2021
m., jį pabaigus sutvarkytos Abromiškių rūmų erdvės atvers duris lankytojams.
Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303
„Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“.


Abromiškių dvaras 2018-01

Abromiškių dvaras nuo šios šiltai žiemos – Dujos jau pasiekia dvaro įrenginius, ruošiamės šilumos įjungimui.
Ačiū visiems prisidėjusiems!

 


Abromiškių dvaro medinės dalies restauracijos Timelapse filmukas!

Abromiškių dvaro medinės dalies restauracijos Timelapse filmukas!

Nuo pradžios restauracijos iki pabaigos per 5 minutes!


2017-04- 22 Įvyko projekto uždarymo viešinimo renginys.

Dalinamės akimirkomis iš projekto uždarymo renginio:


Radiniai Abromiškių dvaro parke!

Daliname radiniais Abromiškių dvaro parke!


Abromiškių dvaro parko tvarkymo darbai 2017-02

Abromiškių dvaro parko tvarkymo darbai 2017-02


Abromiškių dvaro rūmų medinės dalies tvarkymo darbai 2017-02

Abromiškių dvaro rūmų medinės dalies tvarkymo darbai 2017-02

 


Abromiškių dvaras 2016-07

Dalinamės nuveiktais darbais 2016-07

 


Abromiškių dvaras 2016-05-16

Dalinamės naujienomis:


2015-12-08 Naujienos

Dalinamės naujausiomis darbų akimirkomis: